Je te connais beau masque

...and Oceans

credits


release date:
popularity : 14 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Black Metal/Avantgarde/Symphonic Rock

Lyrics

Open the white doors
To the field of thoughts
Where no light dances
Through the 6 panes (white pain)

Sanat muodostuvat ajatusten galleriassa
Tieto on valtaa opettajien holvissa

En skärm av myror som ingen noterar
Ljud fran lador... i luften roterar

Väggen av tunn rök sugs ut
Ensam i en silvervärld
Den sista duvan flögt till slut
Bland snöflingor i vind

Video