vomit Lyrics

12012


release date:
popularity : 1 users have visited this page.
Into mental Control
Lieson fake the my room
Fu-kankaku ijousha

Akaku obita kesshou hebi to wana to kao
Akaku somaru kesshou kizu wo iyasenai

Etsuraku wo Cogitate shitsuraku no Cognition
Kairaku* wo Cogitate fukanzen ijousha

Muddle head

[Saboteur] [Count face]
Practice prayer into mental control

* Written etsuraku