Adi Smolar - Lakota Lyrics

Artist: Adi Smolar Lyrics
Popularity : 36 users have visited this page.
Album: Track 4 on Vse je krasno
Rate: Lakota gets avg. rating 5 out of 10 based on 5 ratings. Rate the song now!!!


V bližini kraja, kjer lepo živimo,
so nam zgradili ogromno trgovino.
Prepolna je lepo pakiranih radosti,
produkt je kapitala in potrošniške norosti.
Ko vstopamo v to èudo od èudesa,
je tako kot da bi se odprla nam nebesa.
V njej ni reèi, ki je ne bi radi imeli,
vse kar ni prišraufano takoj bi s sabo vzeli.
Zato ker muèi nas
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
Trgovke krasne, blagajnièarke luštne,
da èlovk ne ve al plaèa naj al naj jih kušne.
Raèun polmetrski pa nas hitro strezni,
odhajamo s samo kramo sami nase jezni.
Reklame mamijo in oglasi všeèni,
kupite le še to pa boste sreèni.
A konca ni, ponudba se spreminja
in sreèa nam beži, izmike se, izginja.
Zato pa muèi nas
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
Daleè nekje pa vlada beda,
povpreèen èlovk tja ne pogleda.
Tam iz dneva v dan sliši se jok laènih otrok.
Rešili bi te okostnjake
že s tem kar zmeèemo v smetnjake.
Vendar le malo nam je mar
kako k sebi jemlje jih bog.
Nenehno se pehamo in hlepimo,
veè kot imamo, neskonèno veè želimo.
Pa ne dobrote, soèutja in modrosti,
ne, ne, nikoli ni zadosti naših nam norosti.
Prešlo v navado nam je unièevanje,
klanje živali, onesnaževanje.
Èe dokaj kmalu ne bomo izumrli,
cel svet z nami vred, vse bomo požrli.
Ker muèi, muèi nas
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lakota!


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia