Tagada Lyrics

Adi Smolar


popularity : 2 users have visited this page.
length: 2:41

Nisem farizej, ne fantast ne fanatik,
odkrito bom priznal: jaz sem le flegmatik.
Slovo sem dal telesnim in duševnim bojem,
naj se zgodi karkol, jaz mirno si zapojem:

TAGADAGADAGADA TAGADAGADA...

Ena mi je ženska srce ranila,
sem ljubil jo zelo, a me je zapustila,
a jaz nisem èlovek, ki zato bi stokal,
jaz pojem TAGADA namesto da bi jokal.

TAGADAGADAGADA TAGADAGADA...

Veèkrat bil sem laèen, ko sem še študiral,
s štipendijo sem svojo lahko le hiral,
a jaz nisem èlovek, ki zaradi lakote tuli,
jaz pojem TAGADA, ko mi v želodcu kruli.

TAGADAGADAGADA TAGADAGADA...

Gledam poroèila - same svinjarije,
ko prebiram èasopise, zona me oblije,
a jaz nisem èlovek, ki se živcira,
jaz pojem TAGADA, ko se svet podira.

TAGADAGADAGADA TAGADAGADA...

Nas tarejo problemi, res ni jih malo,
pride dan ko misliš, da te bo kar pobralo,
stokaš in vzdihuješ: "Nikdar ne bo bolje"
Zapoj si TAGADA, pa boš boljše volje!

TAGADAGADAGADA TAGADAGADA...

TAGADAGADAGADA TAGADAGADA...

sponsored links