Trezinka Lyrics

Adi Smolar


popularity : 1 users have visited this page.
length: 5:13

Jednog dana nisam znao šta da radim,
uzeo sam gitaru i pošao da pjevam Trezinki pod prozor
jedno divnu starogradsku pjesmu
koja ide ovako - ne znate kako, sad èete èut.

Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?
Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?

Došao policajac pa me pita:
"Šta radiš ti ovdje, ha?"
Kažem: "Ništa. Pjevam."
Pita: "Šta ti pjevaš? Nešto protidržavno?"
Kažem: "Ne! Ja pjevam jedno divnu starogradsku pjesmu
koja ide ovako - ne znate kako, sad èete èut."

Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?
Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?

Bilo veè kasno, kaže policajac:
"Ti remetiš noèni mir i pokoj. Ajd u zatvor!"
Èetiri dana sam dobio u zatvoru!
Prvog dana u zatvoru, šta da radim,
pojma nemam, uzmem gitaru,
što da sviram, ne znam...
Odmah se sjetim jedne divne starogradske pjesme
koja ide ovako - ne znate kako, sad èete èut.

Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?
Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?

Drugog dana u zatvoru, šta da radim,
pojma nemam, uzmem gitaru,
što da sviram, ne znam... e, tada su zatvorili Engleze neke.
Neznam šta su uradili Englezi, bili su zatvoreni.
Gledaju oni mene, gledam ja njih,
oni mene pitaju: "Do you speak English?"
Kažem ja: "Može English. Ajd što hoèeš?"
Kažu: "Znaš ti da sviraš nešto od Bee Geesa?"
Od grupe Bee Gees. Znate grupu Bee Gees?
Grupa Bee Gees, trojica muškaraca - braèa.
Veoma visoko pjevaju.
Kažem ja: "Može jedna od Bee Geesa,
ide ovako - ne znate kako, sad èete èut."

Trezinka siði dole, u,
veè odavno sam tu. Uhu!
Što tako dugo radiš, u,
na svome prozoru? Uhu!
Trezinka siði dole, u,
veè odavno sam tu. Uhu!
Što tako dugo radiš, u,
na svome prozoru? Uhu!

Treèeg dana u zatvoru, šta da radim,
pojma nemam, uzmem gitaru,
što da sviram, ne znam... zatvorili Francuze.
Ne znam šta su uradili jadni Francuzi, bili su zatvoreni.
Gledaju oni mene, gledam ja njih,
pitaju oni mene "Parlevouz France?"
Kažem ja: "Može France. A šta hoèeš?"
Kažu: "Znaš da pjevaš nešto na Francuskom, neku šansonu?"
Kažem ja: "Može jedna šansona,
ide ovako - ne znate kako, sad èete èut."

Trezinka
siði dole,
veè odavno
sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?
O Trezinka
siði dole,
veè odavno
sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?

Èetvrtog dana u zatvoru, šta da radim,
pojma nemam, uzmem gitaru,
što da sviram, ne znam... zatvorili punkere neke.
Znate kakvi su punkeri?
Mali, obrijani, pocepani, opasni!
Gledaju punkeri mene, gledam ja njih,
kažu oni: "Znaš ti nešto punk da sviraš?"
Ja kažem: "Može punk.
Ide ovako - ne znate kako, sad èete èut."

Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?
Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?

Onda me pustili iz zatvora,
šta da radim, pojma nemam.
Sjetim se Trezinke, znate,
ona živi u neboderu, u 12. katu gore.
Uzmem gitaru i poènem da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu,
koja ide ovako - sad veè znate kako, ali ipak èete èut.

Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?
Trezinka siði dole,
veè odavno sam tu.
Što tako dugo radiš,
na svome prozoru?

A onda Trezinka sišla i zajebala svu situaciju.

sponsored links