Timbuktu (repryza) Song Lyrics

Anna Maria Jopek

credits


release date:
popularity : 51 users have visited this page.
genres: Jazz Funk / Soul Pop
styles: Contemporary Jazz

Lyrics

Jest cicho tak,
¯e u kresu dnia
Znajduje w piasku kszta³t zagubionych s³ów

Zmêczony wiatr usypia na rêkach drzew
W koñcu wieje tu od zawsze

Nim zawo³asz mnie
Prawie czuje siê szczêœliwa

Video