Anna Maria Jopek Timbuktu (repryza) Lyrics

Artist: Anna Maria Jopek
Popularity : 2 users have visited this page.

sponsored links

Jest cicho tak,
¯e u kresu dnia
Znajduje w piasku kszta³t zagubionych s³ów

Zmêczony wiatr usypia na rêkach drzew
W koñcu wieje tu od zawsze

Nim zawo³asz mnie
Prawie czuje siê szczêœliwa
The hottest lyrics from Anna Maria Jopek