Wszystkie cnoty Lyrics

Anna Maria Jopek


popularity : 6 users have visited this page.
length: 4:19

Wszystkie cnoty mi³e Bogu
malej¹ mi w oczach i bledn¹.
Posiadam jedn¹, ju¿ tylko jedn¹:
kocham ciê, mój Wrogu...

sponsored links