Anna Maria Jopek Wszystkie cnoty Lyrics

Artist: Anna Maria Jopek
Popularity : 6 users have visited this page.

sponsored links

Wszystkie cnoty mi³e Bogu
malej¹ mi w oczach i bledn¹.
Posiadam jedn¹, ju¿ tylko jedn¹:
kocham ciê, mój Wrogu...
The hottest lyrics from Anna Maria Jopek