Asin Magulang Lyrics

Artist: Asin
Popularity : 9 users have visited this page.

sponsored links


Magulang, makinig kayo
Sa aral ng kantang ito
Magulang, 'di ba gabay kayo
Sa landas na tinatahak ko
REFRAIN 1
Ba't ako nakakulong
Sa mundong gumugulong
Ba't ako'y litung-lito
Sa buhay ay tuliro
Magulang, ako ba'y huwaran
Ng anak na nasa lansangan
Magulang, ano ang sandigan
Ng lahat ng katotohanan
REFRAIN 2
Sanlibo't isa ang naglundagan
Sa bangin ng kapalaran
Iabot mo ang iyong kamay
Kung ikaw ang siyang gabay at maliwanagan
AD LIB
Magulang, unawain mo
Ang lahat na pagkukulang n'yo
Magulang, ituwid ninyo
Ang lahat ng kamalian n'yo
REFRAIN 3
Ituro n'yo ang tamang daan
Huwag lamang sa salita
Nais kong masaksihan na ang inyong ginagawa
Ay para sa kapakanan ng mga bata
CODA
Magulang (magulang)
Makinig kayo (makinig kayo)
Magulang (magulang)
Mahal namin kayo (mahal namin kayo)
Magulang (magulang)
Makinig kayo (makinig kayo)
Magulang
The hottest lyrics from Asin