Asin - Magulang Lyrics

Artist: Asin Lyrics
Popularity : 317 users have visited this page.
Rate: Magulang gets avg. rating 10 out of 10 based on 1 ratings. Rate the song now!!!


Magulang, makinig kayo
Sa aral ng kantang ito
Magulang, 'di ba gabay kayo
Sa landas na tinatahak ko
REFRAIN 1
Ba't ako nakakulong
Sa mundong gumugulong
Ba't ako'y litung-lito
Sa buhay ay tuliro
Magulang, ako ba'y huwaran
Ng anak na nasa lansangan
Magulang, ano ang sandigan
Ng lahat ng katotohanan
REFRAIN 2
Sanlibo't isa ang naglundagan
Sa bangin ng kapalaran
Iabot mo ang iyong kamay
Kung ikaw ang siyang gabay at maliwanagan
AD LIB
Magulang, unawain mo
Ang lahat na pagkukulang n'yo
Magulang, ituwid ninyo
Ang lahat ng kamalian n'yo
REFRAIN 3
Ituro n'yo ang tamang daan
Huwag lamang sa salita
Nais kong masaksihan na ang inyong ginagawa
Ay para sa kapakanan ng mga bata
CODA
Magulang (magulang)
Makinig kayo (makinig kayo)
Magulang (magulang)
Mahal namin kayo (mahal namin kayo)
Magulang (magulang)
Makinig kayo (makinig kayo)
Magulang


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia