Lietus Lyrics

B'avarija


album: Track 2 in album Mylėk mane
release date: 2000-11
popularity : 6 users have visited this page.
genres: Pop
length: 3:12

Cover Art

B'avarija Mylėk mane cover art
sponsored links

Maniau tave pamiršiu, kaip saulæ vakar dienos

Maniau neprisiminsiu, pienës ~iedo tavo delnuos.
Galvojau keistos dienos, galvojau paskæs u~maršty,
Maniau, kad tu išeisi, kaip išëjo vasara ši.

Priedainis:
Vël á langà beld~ias lietus,
Vëjas švelniai glosto med~ius,
Klevo lapai sukas ratu,
Mano mintyse vien tik tu.

Grá~tu atgal prie jûros
Ten pat kur buvom kartu,
}uvëdrø klyksmas liûdnas
Tyliai skæsta vienatvëj krantø.
Aplink nebylios sienos
Balsø neliko mieste,
Blaškausi gatvëje vienas,
Gal ne tyèia sutiksiu tave.


Track Listing

 • 1 Duok man
 • 2 Lietus
 • 3 Tau
 • 4 Mylėk mane
 • 5 Laisvė 2000
 • 6 Mano daina
 • 7 Aš dar...
 • 8 Dėl tavęs
 • 9 Jeigu tu dar mane prisiminsi
 • 10 Bučiuoki, bučiuoki
 • 11 Prie švyturio ugnies
 • 12 Žodžiai
 • 13 Tau (mano daina ir meilė)
 • 14 Duok man (lėčiau)
 • 15 Daina jūrai