B'avarija - Mano mylima Lyrics

Artist: B'avarija Lyrics
Popularity : 49 users have visited this page.
Album: Track 3 on O man gera čia!
Rate: Mano Mylima gets avg. rating 2 out of 10 based on 1 ratings. Rate the song now!!!

Vakar tu, vakar tu tylëjai,

Buèiavai buèiavai, tikëjai,
Man vienam, man vienam save pa~adëjai.
O dabar, o dabar klajoji,
Ne~inai ko pati tu nori,
Kur eini, kur eini tikrai tu nesupranti.

Priedainis:
Mano mylima, kur skubi viena,
Mano mylima, pasiliki èia,
Mano mylima, tu ~vaig~dë viena,
Kelià rodai naktyje.


Visada visada lydëki,
Kai kada be manæs liûdëki,
Niekada tu manæs neatsi~adëki.
Ir rytoj, ir rytoj vilioki,
Ir poryt, ir poryt buèiuoki,
Tik šiandien, tik šiandien nebëki, sustoki.

Priedainis:
Mano mylima, kur skubi viena,
Mano mylima, pasiliki èia,
Mano mylima, tu ~vaig~dë viena,
Kelià rodai naktyje.


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia