Mano mylima Lyrics

B'avarija


album: Track 3 in album O man gera čia!
release date: 2001
popularity : 1 users have visited this page.
length: 3:22
Vakar tu, vakar tu tylëjai,

Buèiavai buèiavai, tikëjai,
Man vienam, man vienam save pa~adëjai.
O dabar, o dabar klajoji,
Ne~inai ko pati tu nori,
Kur eini, kur eini tikrai tu nesupranti.

Priedainis:
Mano mylima, kur skubi viena,
Mano mylima, pasiliki èia,
Mano mylima, tu ~vaig~dë viena,
Kelià rodai naktyje.


Visada visada lydëki,
Kai kada be manæs liûdëki,
Niekada tu manæs neatsi~adëki.
Ir rytoj, ir rytoj vilioki,
Ir poryt, ir poryt buèiuoki,
Tik šiandien, tik šiandien nebëki, sustoki.

Priedainis:
Mano mylima, kur skubi viena,
Mano mylima, pasiliki èia,
Mano mylima, tu ~vaig~dë viena,
Kelià rodai naktyje.Track Listing

 • 1 O man gera čia!
 • 2 Išgerk!
 • 3 Mano mylima
 • 4 O man gera čia (diskotekoj)
 • 5 Mylėk mane (minoras)
 • 6 Duok man (Viliaus balsu)
 • 7 1, 2, 3 ... (graži Lietuva)
 • 8 Aš dėl tavęs (šokiai)
 • 9 Mylėk mane (nauju ritmu)
 • 10 O man gera čia (formatas)
 • 11 Jeigu tu (jeigu)
 • 12 Aš dar ... (diskotekoj)
 • 13 Duok man (karaoke)
 • 14 O man gera čia (karaoke)