D.D.E. Ugress Lyrics

Artist: D.D.E.
Popularity : 38 users have visited this page.

sponsored links

Nska m ei plen snn som nabon min har
Korr kunn sett ut stolan min om vrn
Gikk ls med jordlass og trillbr og spade
Du dven det vart mytji og rn
Det mangla itj p rd i fra vennan min
Om sandsjikt og gjdsel og kalk
Stod p haue i skit i fra morra te kveld
sg perfekte haga over alt
Men uansett s kjem det opp ugress
gjdsle og kalke og luke som gal
For uansett kjem det opp ugress overalt
Det eneste no itj har prvd e salt
Det stod mellom plen eller asfalt og singel
Men stolt for my p moder natur
Plenfr ment det stod p sekken
Va det eller jorda som vart sur
Om itjn bli som har trudd og itj det vil ha
Bli allting s mytji finar om gr non skritt ifra
The hottest lyrics from D.D.E.