D.D.E. - Ugress Lyrics

Artist: D.D.E. Lyrics
Popularity : 72 users have visited this page.
Album: Track 9 on Jippi
Rate: Ugress gets avg. rating 5.2 out of 10 based on 5 ratings. Rate the song now!!!

Nska m ei plen snn som nabon min har
Korr kunn sett ut stolan min om vrn
Gikk ls med jordlass og trillbr og spade
Du dven det vart mytji og rn
Det mangla itj p rd i fra vennan min
Om sandsjikt og gjdsel og kalk
Stod p haue i skit i fra morra te kveld
sg perfekte haga over alt
Men uansett s kjem det opp ugress
gjdsle og kalke og luke som gal
For uansett kjem det opp ugress overalt
Det eneste no itj har prvd e salt
Det stod mellom plen eller asfalt og singel
Men stolt for my p moder natur
Plenfr ment det stod p sekken
Va det eller jorda som vart sur
Om itjn bli som har trudd og itj det vil ha
Bli allting s mytji finar om gr non skritt ifra


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia