Djordje Balasevic Andjela Lyrics


Popularity : 9 users have visited this page.

sponsored links

Moja je draga veštica... O tom ni reèi nikome
Na zidu ispod ikone Å¡ara srca i slova
Ume sa retkim travkama... Munðari tajno s èavkama
U san dozove dobre trolov... I uvek osvane nova
Kada proðe ribljom pijacom svi šapæu:
Evo je... Biæe nevolje
Ali blenu kao pijani njenom podsuknjom omaðijani

Moja je draga najbolja... Anðeo dobrog naboja
Prošek u nedra prolije... I eto ti èarolije
Druge mi za èas posade bezbojnu ružu dosade
Držimo palce Vrag i ja da potraje ta magija

Moja je draga veštica... Uvraèa trista prepreka
Odavde do Beèkereka... I oko èarde kod Zablja
Kad se na putu zadržim... Paprenu èorbu zapržim
Munja se nebom razmaše... kao zlatna sablja
I samo baja, i na pertle mi vezuje èvorove... Sto sve govore
Al' dok mirno spava pošten svet... Dugo se mirimo...
To je tek vatromet
The hottest lyrics from