Djordje Balasevic Olivera Lyrics


Popularity : 10 users have visited this page.

sponsored links

Na pragu svojih dvadesetih
bio sam laka roba,
bile su moderne barabe onih dana.

Ne želim svega ni da se setim,
hteo sam, eto, sve da probam,
zvalo me zabranjeno voæe s raznih grana.

Sad žalim, da,
al' Å¡ta sam znao ja?
Ti si bila još devojèica.
Leteo je kao leptir tvoj èuperak.

Drugi bi sve
imalo smisao,
drukèije bih život disao
da sam znao da postojiš Olivera.

Možda sam a da nisam znao
pred isti izlog s tobom stao,
možda smo zajedno iz voza negde sišli?

Možda si sasvim blizu bila,
ulicom mojom prolazila
i možda smo se na trenutak mimoišli?

Sad žalim, da,
al' Å¡ta sam znao ja?
Ti si bila još devojèica,
daleko od oga oka i mog pera.

Drugi bi sve
imalo smisao,
ne bih svakoj pesme pisao
da sam znao da postojiš Olivera.

Drugi bi sve
imalo smisao,
ja bih iz te gužve zbrisao
i nikom ne bi bilo jasno Å¡ta ja to smeram.

Znao bih gde
da sebi naðem mir,
skrio se u tajni manastir
i èekao da ti odrasteš Olivera.
The hottest lyrics from