Enslaved - Eld Lyrics

Artist: Enslaved Lyrics
Popularity : 41 users have visited this page.
Album: Track 7 on Eld
Rate: Eld gets avg. rating 5.5 out of 10 based on 4 ratings. Rate the song now!!!

Tekst: Grutle Kjellson 1996
Føydd i flammar i tida før tid
I muspellheimens gneistrande famn
Føydd til sjelas djupaste mørke
Før Audhumla urmor vakna
Når augo lyser av eit hat
Eldre enn gudar og menn
Då seer ein muspells ljos
Som ikkje mann kan temja
Den eldste kraft vil me aldri skjøna
Djupt ned i eldriket vil mann aldri rå
Sterkare enn daudens grep
Mektigare enn nomenes ljos
Klokare enn Fimbul-Tul
Meir svikfull enn Fårbautes son
Det som ein gong bar fram liv
Og gav oss vår Moder Jord
Skal venda attende i Surts flammar
Vår lekam skal brennast ved Ragnarok
Våre sjeler bindast i Frost og Eld
Musikk: Ivar Bjørnson & Grutle Kjellson 1996
(Submitted by DrkWarrior@vo.lu)


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia