Enslaved - I lenker til ragnarok Lyrics

Artist: Enslaved Lyrics
Popularity : 28 users have visited this page.
Album: Track 2 on Blodhemn
Rate: I Lenker Til Ragnarok gets avg. rating 5.3 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

[##-Volusp¥]
[Tekst: Grutle Kjellson]

Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg i smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg i garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos
eg er din skam.

Eg er din èvste visdoms bror,
og din fiende til din dèyande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for ¥ tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (i ditt liv) kan skjèna,
for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me mètast p¥ Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skjèna kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar i natta.
Den dagen skal me kjempa v¥r siste kamp,
og ta kvarandre av dage.
# ...Sola svartnar, jord sig i hav
p¥ hummelen bleiknar bjarte stjerner
Rèyken velatr fra veldige b¥l
Hègt leikar flammen
mot himmelen sjèl... #

[Musikk: Ivar Bjèrnson]

[English translation: IN CHAINS UNTILL RAGNAROK]

[Lyrics: Grutle Kjellson]
[## Volusp¥]

The ether is dripping, the earth is quaking
I am writhing with agony, chained to the mountain

I am your fear, I am your torment
You attemped to tame me, you caught me in nets
I will not be budged, I am chaos, I am your shame

I am your highest wisdom, and your enemy
'til your dying day

Bound I am, but I am laughting <laughing?> at you
Do not believe that I am here to serve you

I am from a world you can not comprehend
'Cause I am Evil I am the Primal Force

One day we shall meet at the fields of Vigrid
One we <??> I shall be free of chains and ether
That day you will understand
The purpose of my excistance <existence?>
Why the laughter is roaring in the night
…hat day we will fight our last battle
”nd end eachothers <each other's?> days

#The sun turns black, ground slides into the sun
Brave stars are fading in the sky
Smoke rises from great fires
The flame plays up high
Against heaven itself#

[Music: Ivar Bjèrnson]

If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia