Nidingaslakt Lyrics

Enslaved


album: Track 5 in album Blodhemn
release date: 1998-6-1
popularity : 5 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Viking Metal/Black Metal
length: 3:24

Cover Art

Enslaved Blodhemn cover art
sponsored links


Horna gjallar, vinden bles
Trommer dundrar, vinded bles
Med spjut og boge meter til strid
Me g¥r i bresjen brèdre gjennom blod.
Med von om «re i galskapens namn
Me vert aldri slegn sjèl om me fell

Me reiser ei til Folkvang til,
vanedronnings famn, v¥re fedre skal
me mèta om me fell i dag.
Me flytar ei fr¥ var lagnad sjèlv
om vinden ikkje bles v¥r vei.
Til valfaders hall brèdre.

Med heva spjut i Odins namn.
Me skal heva krus i Odins namn
Nidingar skal falla for v¥re fètter.
Dei treng ikkje be om sollyse dagar.
Ingen hugsat ein tr«ll uten herre
Slegne vert dei n¥r dei fell.

Me hevar v¥pen for v¥r tru
Me slaktar marken for v¥r tru
Ingen n¥de me viser
for dei som snudde ryggen til.
Dèy skal dei som freista
¥ mura brunnen inn.
ei som for med lègn og svik
Gje oss styrke, gje oss mot
Me skal sigra, brèdre gjennom blod.

[Musikk: R. Kronheim]

[English translation: NIDINGASLAKT]

[Lyrics: Grutle Kjellson]

Horns are resounding, the winds are howling
Drums are pounding, the winds are howling
With spear and bow we go into battle
We are making a stand, brothers in blood
With hope for honour in the name of madness
We will never be defeated, even if we fall

We are not going to Folkvang,
Into the arms of the Vanir Queen,
We shall <??> our fathers if we fall today
We will not flee from our destiny,
even though the winds aren't blowing our way
Brothers, to Valfaders hall

With spear raised in the name of Oden
We shall raise mugs in the name of Oden
Cowards shall fall at our feet
They do not have to pray for sun filled days
No one remembers a slave without a master
Defeated they are when they fall

We raise weapons for our faith
We slaughter the fields for our faith
We have no mercy for those
Who turned their backs
Those who attemmp to close the well
Shall die
Those who lied and betrayed shall die
Give us strenght <strength?>, give us courage
We will prevail
Brothers in blood

[Music: R. Kronheim]

Track Listing


CD 1
  • 1 Intro "Audhumla: Birth of the Worlds"
  • 2 I lenker til ragnarok
  • 3 Urtical Gods
  • 4 Ansuz Astral
  • 5 Nidingaslakt
  • 6 Eit auga til Mimir
  • 7 Blodhemn
  • 8 Brisinghamen
  • 9 Suttungs mjød / Perkulator