Finntroll - Aldhissla Lyrics

Artist: Finntroll Lyrics
Popularity : 67 users have visited this page.
Album: Track 12 on Jaktens tid
Rate: Aldhissla gets avg. rating 6.1 out of 10 based on 9 ratings. Rate the song now!!!

[Somnium / Katla]

Månen skiner över nordens land, skogen står i sin mörka prakt
Aldhissla vandrar över fjäll och slätt
Evigt han vakar, betraktar, denna tysta och nattliga trakt
Han sitter i sin grotta, bevakar sin gyllene skatt
Sitt hem fyllt av mörker och is
Detta underjordiska land, riket av evig natt

Mästaren Aldhissla, Trollet som allting hör
Mästaren Aldhissla, Ondska som aldrig dör

Ingen man här satt sin fot, inga människobarn födas här
Tomhet och tystnad härska
Inget spår, inget tecken av honom som korset bär
Aldhissla stänga eg ögon, han aldrig sova
Ingen komma hit med lögner i mun
Vacker och mäktig, fet är nordens natt utan jehova

Mästaren Aldhissla, Trollet som allting hör
Mästaren Aldhissla, Ondska som aldrig dör

Ensameheten, tecken av kraft
Att allt se, tekcen av kraft
Evigt liv, tecken av kraft ...


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia