Finntroll - Jaktens tid Lyrics

Artist: Finntroll Lyrics
Popularity : 35 users have visited this page.
Album: Track 5 on Jaktens tid
Rate: Jaktens Tid gets avg. rating 5.6 out of 10 based on 25 ratings. Rate the song now!!!

[Somnium / Katla]

... Bygden står stilla, en stjärklar natt ...
... En eld fjärran skådas, ty de närmar sig ...

Fram rider trollens kung
med vargabroder ut på jakt
Allt levade flyr, fä och frände
blodet skall dränka denna ensliga trakt

Utav mörket i sin eviga sal,
han ger sig ut, en törst att släcka
skyndar de fram på krokiga ben,
Flera liv att tas, hundra ben att knäcka

Trollherrens sällskap river sig fram,
genom dyster skog och fruset fjäll
Dräper vad de ser och finner allt gömt,
huvuden ska pryda deras heliga häll

Så står trakten dyster och mörk,
solen stiger inget liv att skåda
Underjorden firar lyckad jakt,
sedan igen för sekler tystnad råda ...

|:Ve dig människa du inkräktar här,
snart trollen dig till hällen bär ...:|


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia