Freddie Aguilar - Pulubi Lyrics

Artist: Freddie Aguilar Lyrics
Popularity : 61 users have visited this page.
Album: Track 6 on Anak
Rate : Rate the song now!!!

Ang suot niya ay lumang-luma
At ang kanyang mga mata'y malamlam
Banaag mo sa kanyang mukha ang kahirapan
Maghapon siya sa mga daan
Nanghihingi ng kaunting tulong
At madalas n'yo siyang hamakin at libakin


CHORUS
Siya ay pulubi, hinahamak ninyo
Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo


At pagsapit ng dilim
Wala man lang siyang matutuluyan
Sa lamig ng paligid, walang makublihan
Kailan niyo siya kaaawaan
Kailan niyo siya mauunawaan
'Pag ang lahat ay huli na, siya'y lilimusan


[Repeat CHORUS twice]


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia