Haluk Levent - Yalan Lyrics

Artist: Haluk Levent Lyrics
Popularity : 228 users have visited this page.
Album: Track 10 on Bir Erkeğin Günlüğü
Rate: Yalan gets avg. rating 6.6 out of 10 based on 5 ratings. Rate the song now!!!

Bugün bambaþka bir gün olacak dedim kendime
Herþeye yeniden baþlamanýn aný
Aynaya baktým gülümsedim
Topladým daðýnýk eþyalarýmý
Hatta kendim boyadým yazlýk pabuçlarýmý
Selam vermedim sevmediklerime bile bugün
Anamý aradým þaþýrdý kadýn
Adýný anmadým
Seni tanýyan dostlarýma bugün hiç uðramadým

Hergün unuttum diyorum
Artýk bitti bugün yepyeni bir gün
Sonra küçük bir bakýþýn senin
Küçücük bir gülüþün alevlendiriyor külleri

Soranlara unuttum diyorum
Adý neydi hatýrlamýyorum
Ben artýk sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim

Nereye gitsem ne yapsam
Herþeyde sen güzelde ve çirkinde
Güzelde sevgin var insafsýz
Çirkinde koyup gidiþin
Sevmiyorum deyiþin


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia