Haluk Levent Yalan Lyrics

Artist: Haluk Levent
Popularity : 2 users have visited this page.

sponsored links

Bugün bambaþka bir gün olacak dedim kendime
Herþeye yeniden baþlamanýn aný
Aynaya baktým gülümsedim
Topladým daðýnýk eþyalarýmý
Hatta kendim boyadým yazlýk pabuçlarýmý
Selam vermedim sevmediklerime bile bugün
Anamý aradým þaþýrdý kadýn
Adýný anmadým
Seni tanýyan dostlarýma bugün hiç uðramadým

Hergün unuttum diyorum
Artýk bitti bugün yepyeni bir gün
Sonra küçük bir bakýþýn senin
Küçücük bir gülüþün alevlendiriyor külleri

Soranlara unuttum diyorum
Adý neydi hatýrlamýyorum
Ben artýk sevmiyorum
Yalan
Ama öyle demiyor içim
Susmuyor susmuyor kalbim
Hala deli divaneyim

Nereye gitsem ne yapsam
Herþeyde sen güzelde ve çirkinde
Güzelde sevgin var insafsýz
Çirkinde koyup gidiþin
Sevmiyorum deyiþin
The hottest lyrics from Haluk Levent