Den andre er meg Lyrics

Kaizers Orchestra


release date:
popularity : 3 users have visited this page.

Det fins to typer folk
Den eine er alle de andre og den andre er meg
Jorda spinner rundt seg og tar alle med seg
men eg spinner bare rundt meg
Om eg går med håve høgt
går med håve lågt
går ingen med meg
Alle ser på kverandre og
elsker hverandre men
ingen ser meg
Og eg fant ingen svar i bånn av et rødvinsglass
Det er ingen som har verken tid eller plass
Med meg går det ner
Ner til Fanden med sjumilssteg
Det var to som ville ha meg
Den eine han fekk meg og den andre er deg
men om der var en eg sko ha gitt meg hen te
Då vett eg kem
Ingen andre enn deg
Eg har hørt Herren gir, hørt Herren tar
men det angår ikkje meg
All den tid eg har levd, all den tid eg har bedt
har Han aldri latt høre fra seg
Men eg fant ingen svar sjøl om eg leste det svart på kvitt
Ingen kommentar på det eneste spørsmålet mitt
Med meg går det ner
Ner til Fanden med sjumilssteg