Kaleidoscope Poem Lyrics

Artist: Kaleidoscope
Popularity : 5 users have visited this page.

sponsored links

I bring your lantern
I bring you fire
I bring you rose wine
I bring your lyre

I bring frankincense
I bring you oak
I bring you night birds
I bring your cloak

I bring you midnight
I bring the sea
I bring forever
I bring you me
The hottest lyrics from Kaleidoscope