Lady Pank - Marchewkowe pole Lyrics

Artist: Lady Pank Lyrics
Popularity : 67 users have visited this page.
Album: Track 4 on Mała wojna - akustycznie
Rate: Marchewkowe Pole gets avg. rating 5 out of 10 based on 3 ratings. Rate the song now!!!

Marchewkowe pole roœnie wokó³ mnie
W marchewkowym polu jak warzywo tkwiê
G³ow¹ na dó³ zakopany niczym struœ
Chcesz mnie spotkaæ - g³owê obok w ziemiê wpuœæ

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ

Marchewkowe o ogrodzie miewam sny
W marchewkowym stanie jest najlepiej mi
Rosnê sobie - do³em g³owa, gór¹ naæ
- Kto mi powie: co siê jeszcze mo¿e staæ ?

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia