Znowu pada deszcz Lyrics

Lady Pank


album: Track 2 in album Łowcy głów
release date: 1998
popularity : 1 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Pop Rock/Alternative Rock
length: 4:06

Cover Art

Lady Pank Łowcy głów cover art
sponsored links

Znowu pada deszcz

Pada deszcz - tak ju¿ by³o wczoraj
"Znowu Ty" - to s¹ twoje s³owa
W moich snach - nic siê nie zmieni³o
Dzieñ jak dzieñ - tak ju¿ przecie¿ by³o
Nie chcê wiedzieæ jak i co
Po co mówiæ - to nie to
Nie umia³em kochaæ wprost
Znowu zakpi³ los
Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Wo³asz mnie - s³yszê swoje imiê
P³ynê wiêc - przecie¿ wszystko p³ynie
Mówisz ¿e nic siê nie zmieni³o
Tak ju¿ jest - tak ju¿ przecie¿ by³o

Nie chcê wiedzieæ jak i co
Po co mówiæ - to nie to
Nie umia³em kochaæ wprost
Znowu zakpi³ los
Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Nie chcê wiedzieæ jak i co
Po co mówiæ - to nie to
Nie umia³em kochaæ wprost
Znowu zakpi³ los
Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz

Jeszcze wczoraj chcia³em zmieniæ w sobie coœ
I odlecieæ byle gdzie

Jeszcze wczoraj mog³em byæ daleko st¹d
Dzisiaj znowu pada deszcz


Track Listing


CD 1
 • 1 Prawda i serce
 • 2 Znowu pada deszcz
 • 3 UFO
 • 4 Ślepy strach
 • 5 Nieustraszeni łowcy głów
 • 6 Wierny jak pies
 • 7 Mały rastaman
 • 8 Nie spoglądaj nigdy wstecz
 • 9 List do B.
 • 10 Słowa, słowa, słowa
 • 11 Latać może każdy
 • 12 Dla Alicji