Maanam - Boskie Buenos Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 49 users have visited this page.
Album: Track 20 on Wet Cat
Rate: Boskie Buenos gets avg. rating 1 out of 10 based on 1 ratings. Rate the song now!!!

Serdecznie witam panie dziennikarzu
Zanim opowiem panu o swych planach
Na imiê mam Gladys del Carmen
La Torullo Gladys Semiramis

Chcê jeszcze raz pojechac do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Wiêcej sie mo¿na nauczyæ podró¿uj¹c
Podró¿owaæ podró¿owaæ jest bosko

Ci¹gle pan pyta co sadzê o mê¿czyznach
Ach proszê pana jaki pan jest ciekawski
Naturalnie myslê o mê¿czyznach
Ale teraz muszê jechaæ do Bueno Aires

Kiedy wybrali mnie syren¹ morza
Zaprosili mnie do pierwszej klasy
Czêstowali mnie szampanem
Ja uwielbiam szampana w Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Dalej pan pyta czy wierze w astrologiê
Chiromancjê i horoskopy
Wszystkie inne sprawy czarowników
Oraz tego co siê tyczy cia³ astralnych

Wiêc co siê tyczy astrologii
Oraz powiedzmy cia³ astralnych
Planety Jowisz i innych obiektów
Oczarowuj¹ mnie lecz przede wszystkim w Buenos Aires

Tymaczasem ¿egnam panie dziennikarzu
Niech pan nie zapomni przes³aæ
Stu egzemplarzy gazety z wywiadem
Podarujê panu zdjêcie z autografem

Chcê jeszcze raz pojechac do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Wiêcej sie mo¿na nauczyæ podró¿uj¹c
Podró¿owaæ podró¿owaæ jest bosko

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia