Boskie Buenos Lyrics

Maanam


album: Track 20 in album Wet Cat
release date: 1985
popularity : 5 users have visited this page.
genres: Rock Pop
styles: New Wave
length: 3:16

Cover Art

Maanam Wet Cat cover art
sponsored links

Serdecznie witam panie dziennikarzu
Zanim opowiem panu o swych planach
Na imiê mam Gladys del Carmen
La Torullo Gladys Semiramis

Chcê jeszcze raz pojechac do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Wiêcej sie mo¿na nauczyæ podró¿uj¹c
Podró¿owaæ podró¿owaæ jest bosko

Ci¹gle pan pyta co sadzê o mê¿czyznach
Ach proszê pana jaki pan jest ciekawski
Naturalnie myslê o mê¿czyznach
Ale teraz muszê jechaæ do Bueno Aires

Kiedy wybrali mnie syren¹ morza
Zaprosili mnie do pierwszej klasy
Czêstowali mnie szampanem
Ja uwielbiam szampana w Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

Dalej pan pyta czy wierze w astrologiê
Chiromancjê i horoskopy
Wszystkie inne sprawy czarowników
Oraz tego co siê tyczy cia³ astralnych

Wiêc co siê tyczy astrologii
Oraz powiedzmy cia³ astralnych
Planety Jowisz i innych obiektów
Oczarowuj¹ mnie lecz przede wszystkim w Buenos Aires

Tymaczasem ¿egnam panie dziennikarzu
Niech pan nie zapomni przes³aæ
Stu egzemplarzy gazety z wywiadem
Podarujê panu zdjêcie z autografem

Chcê jeszcze raz pojechac do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Wiêcej sie mo¿na nauczyæ podró¿uj¹c
Podró¿owaæ podró¿owaæ jest bosko

Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires


Track Listing

 • 1 Lipstick on the Glass
 • 2 Don't Lean Out
 • 3 Luciola
 • 4 Kreon
 • 5 I Have a Lover
 • 6 Love Is Fun
 • 7 Simple Story
 • 8 Salamander
 • 9 You or Me
 • 10 Red Cowboys
 • 11 Good Night Albert
 • 12 Przerwa na papierosa
 • 13 Mental Cat (english version)
 • 14 Miłość jest jak opium
 • 15 Stoję, stoję, czuję się świetnie
 • 16 French is Strange
 • 17 Mental Cat
 • 18 Eksplozja
 • 19 Krakowski spleen
 • 20 Boskie Buenos
 • 21 O! Nie rób tyle hałasu