Maanam - Cykady na Cykladach Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 67 users have visited this page.
Rate: Cykady Na Cykladach gets avg. rating 5.3 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

Jest bardzo bardzo bardzo cicho
S³oñce rozpala nagie cia³a
Morze i niebo ostro lœni
Dobrze mi ach jak dobrze mi

Jem s³odkie s³odkie winogrona
Ty œpisz w moich w moich ramionach
Morze i niebo ostro lœni
Dobrze mi ach jak dobrze mi

Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gwiazdy spadaj¹
A dyskoteka gra

Przez bardzo bardzo krótk¹ chwilê
Doko³a widzê rój motyli
Stopy mam ta-akie gor¹ce
W gor¹cych ustach s³oñce

Jem s³odkie s³odkie winogrona
Ty œpisz w moich w moich ramionach
Morze i niebo ostro lœni
Dobrze mi ach jak dobrze mi

Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gwiazdy spadaj¹
A dyskoteka gra


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia