Maanam Die Grenze Lyrics

Artist: Maanam
Popularity : 2 users have visited this page.

sponsored links

Granice
Mury zasieki zapory
Granice
Stalowe rzeki stalowe góry

Ludzie bez twarzy ludzie bez serc
Ludzie bez twarzy ludzie bez serc
Granice

Nadjecha³ cz³owiek bega i krzyczy
Zawodzi p³acze i w³osy rwie
Patrzê na niego o co mu chodzi
On nie ma wstydu obnaza siê
I nagle ciemno i wiatr jak bicze
Porywa s³owa z ust szaleñca
Patrzê i p³aczê a Arab krzyczy
A Arab krzyczy

Ludzie bez twarzy ludzie bez serc
Ludzie bez twarzy ludzie bez serc
Granice
The hottest lyrics from Maanam