Hamlet Lyrics

Maanam


popularity : 2 users have visited this page.
length: 3:12

S³owa s³owa s³owa s³owa
Wyrazy cisn¹ siê do g³owy
S³owa s³owa s³owa s³owa
Ze wszystkich stron zachêcaj¹cy szept

ha ha ha ha....

Myslê myœlê myslê myœlê
idê ulic¹ i dziwiê siê ¿e idê
Myœlê myœlê myœlê myœlê
Ze wszystkich stron zachêcaj¹cy szept

Myslê myœlê myslê myœlê
Chcê siê zatrzymaæ nie mogê
Myslê myœlê myslê myœlê
Ze wszystkich stron zachêcaj¹cy szept

S³owa s³owa s³owa s³owa
Wyrazy cisn¹ siê do g³owy
S³owa s³owa s³owa s³owa
Ze wszystkich stron zachêcaj¹cy szept

sponsored links