Maanam Mentalny kot Lyrics

Artist: Maanam
Popularity : 2 users have visited this page.

sponsored links

Kiedy w nocy zobaczysz dwa jarz¹ce siê punkty
Nie bój siê nie bój siê nie bój siê
Kiedy nagle poczujesz ¿e ktoœ cicho sie skrada
Nie bój siê nie bój siê nie bój siê

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat

Mam niebieskie futerko i uwielbiam wci¹¿ lataæ
Mental cat mental cat mental cat
Nie bój siê kiedy z dachu ci ogonem pomacha
Mental cat mental cat mental cat

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat

Gdy za rogiem ktoœ p³acze ale s³ychaæ te¿ œmiech
O zatrzymaj zatrzymaj siê
Spojrzyj w lewo a potem spojrzyj w prawo a potem
Dooko³a rozejrzyj siê

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat

Kiedy w nocy zobaczysz dwa jarz¹ce siê punkty
Nie bój siê nie bój siê nie bój siê
Spojrzyj w lewo a potem spojrzyj w prawo a potem
Dooko³a rozejrzyj siê

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat
The hottest lyrics from Maanam