Maanam - Mentalny kot Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 65 users have visited this page.
Album: Track 2 on Mental Cut
Rate: Mentalny Kot gets avg. rating 4.5 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

Kiedy w nocy zobaczysz dwa jarz¹ce siê punkty
Nie bój siê nie bój siê nie bój siê
Kiedy nagle poczujesz ¿e ktoœ cicho sie skrada
Nie bój siê nie bój siê nie bój siê

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat

Mam niebieskie futerko i uwielbiam wci¹¿ lataæ
Mental cat mental cat mental cat
Nie bój siê kiedy z dachu ci ogonem pomacha
Mental cat mental cat mental cat

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat

Gdy za rogiem ktoœ p³acze ale s³ychaæ te¿ œmiech
O zatrzymaj zatrzymaj siê
Spojrzyj w lewo a potem spojrzyj w prawo a potem
Dooko³a rozejrzyj siê

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat

Kiedy w nocy zobaczysz dwa jarz¹ce siê punkty
Nie bój siê nie bój siê nie bój siê
Spojrzyj w lewo a potem spojrzyj w prawo a potem
Dooko³a rozejrzyj siê

O! O! Mental cat
O! O! Tak to ja
O! O! Mental cat


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia