Maanam - Oddech szczura Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 52 users have visited this page.
Album: Track 7 on Maanam
Rate: Oddech Szczura gets avg. rating 4.2 out of 10 based on 5 ratings. Rate the song now!!!

Co tak szura to sierϾ szczura
Pierwszy szczur jest ju¿ na murach
I ociera siê o œciany
Stoi ca³y rozczochrany

Szumi szura i szeleœci
Oddech szczura œciany pieœci
I podnosi w górê ziemiê
Szczurze plemiê szczurze plemiê

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Szczury t³ocz¹ siê w piwnicach
Niespokojna okolica
Miasto w dymi miasto ginie
Pierwszy szczur jest ju¿ na linie

Ciemn¹ noca s³ychaæ piski
Sycz¹ groŸne szczurze pyski
Bez litoœci bez och³ody
Gilotyna œcina g³owy

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Szumi szura i szeleœci
Oddech szczura œciany pieœci
I podnosi w górê ziemiê
Szczurze plemiê szczurze plemiê

Szczury t³ocz¹ siê w piwnicach
Niespokojna okolica
Miasto w dymi miasto ginie
Pierwszy szczur jest ju¿ na linie

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia