Oddech szczura Lyrics

Maanam


album: Track 7 in album Maanam
release date: 1980
popularity : 5 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Post-Punk/New Wave/Alternative Rock/Pop Rock
length: 3:21

Cover Art

Maanam Maanam cover art
sponsored links

Co tak szura to sierϾ szczura
Pierwszy szczur jest ju¿ na murach
I ociera siê o œciany
Stoi ca³y rozczochrany

Szumi szura i szeleœci
Oddech szczura œciany pieœci
I podnosi w górê ziemiê
Szczurze plemiê szczurze plemiê

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Szczury t³ocz¹ siê w piwnicach
Niespokojna okolica
Miasto w dymi miasto ginie
Pierwszy szczur jest ju¿ na linie

Ciemn¹ noca s³ychaæ piski
Sycz¹ groŸne szczurze pyski
Bez litoœci bez och³ody
Gilotyna œcina g³owy

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup

Szumi szura i szeleœci
Oddech szczura œciany pieœci
I podnosi w górê ziemiê
Szczurze plemiê szczurze plemiê

Szczury t³ocz¹ siê w piwnicach
Niespokojna okolica
Miasto w dymi miasto ginie
Pierwszy szczur jest ju¿ na linie

Nogi nogi steki nóg
Tupia tupi¹ tup tup tup
Nogi nogi setki nóg
Tupi¹ tupi¹ tup tup tup


Track Listing

  • 1 Stoję, stoję, czuję się świetnie
  • 2 Boskie Buenos (Buenos Aires)
  • 3 Biegnij razem ze mną
  • 4 Miłość jest cudowna
  • 5 Żądza pieniądza
  • 6 Karuzela marzeń
  • 7 Oddech szczura
  • 8 Szał niebieskich ciał
  • 9 Szare miraże