Maanam Smycz Lyrics

Artist: Maanam
Popularity : 10 users have visited this page.

sponsored links

Co mnie trzyma przy ¿yciu
Co mnie trzyma przy tobie
Ka¿e wstawaæ codziennie
Choæ zmêczona nie mogê

Co mnie zmusza do Å“miechu
Chocia¿ smutek mam w sobie
Co mnie trzyma przy ¿yciu
Co mnie trzyma przy tobie

Smycz - odpowiedŸ jest prosta
Smycz - pu³apka radosna
Smycz - raz lepiej raz gorzej
Smycz - do nogi przy nodze

Szczekam to racja bytu
S³u¿ê bo tak jest ³adnie
Milczê kiedy mi ka¿esz
Le¿ê pod twym rozkazem

Czekam patrzê ci w oczy
Czekam ko³o siê toczy
Czekam warczê zajadle
Wœciek³oœæ skacze do gard³a

Smycz - odpowiedŸ jest prosta
Smycz - pu³apka radosna
Smycz - raz lepiej raz gorzej
Smycz - do nogi przy nodze
The hottest lyrics from Maanam