Smycz Lyrics

Maanam


popularity : 10 users have visited this page.
length: 3:05

Co mnie trzyma przy ¿yciu
Co mnie trzyma przy tobie
Ka¿e wstawaæ codziennie
Choæ zmêczona nie mogê

Co mnie zmusza do œmiechu
Chocia¿ smutek mam w sobie
Co mnie trzyma przy ¿yciu
Co mnie trzyma przy tobie

Smycz - odpowiedŸ jest prosta
Smycz - pu³apka radosna
Smycz - raz lepiej raz gorzej
Smycz - do nogi przy nodze

Szczekam to racja bytu
S³u¿ê bo tak jest ³adnie
Milczê kiedy mi ka¿esz
Le¿ê pod twym rozkazem

Czekam patrzê ci w oczy
Czekam ko³o siê toczy
Czekam warczê zajadle
Wœciek³oœæ skacze do gard³a

Smycz - odpowiedŸ jest prosta
Smycz - pu³apka radosna
Smycz - raz lepiej raz gorzej
Smycz - do nogi przy nodze

sponsored links