Maanam - Smycz Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 42 users have visited this page.
Rate: Smycz gets avg. rating 5.7 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

Co mnie trzyma przy ¿yciu
Co mnie trzyma przy tobie
Ka¿e wstawaæ codziennie
Choæ zmêczona nie mogê

Co mnie zmusza do œmiechu
Chocia¿ smutek mam w sobie
Co mnie trzyma przy ¿yciu
Co mnie trzyma przy tobie

Smycz - odpowiedŸ jest prosta
Smycz - pu³apka radosna
Smycz - raz lepiej raz gorzej
Smycz - do nogi przy nodze

Szczekam to racja bytu
S³u¿ê bo tak jest ³adnie
Milczê kiedy mi ka¿esz
Le¿ê pod twym rozkazem

Czekam patrzê ci w oczy
Czekam ko³o siê toczy
Czekam warczê zajadle
Wœciek³oœæ skacze do gard³a

Smycz - odpowiedŸ jest prosta
Smycz - pu³apka radosna
Smycz - raz lepiej raz gorzej
Smycz - do nogi przy nodze


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia