Maanam - Zapatrzenie Lyrics

Artist: Maanam Lyrics
Popularity : 48 users have visited this page.
Album: Track 2 on Róża
Rate: Zapatrzenie gets avg. rating 5 out of 10 based on 4 ratings. Rate the song now!!!

Mi³oœæ prawdziwa pali jak po¿oga
Trafia prosto w serce zabija jak wroga

Mi³oœæ wyœniona
Zazdroœci kochanka i z têsknoty kona
Wywo³uje wojny z têsknoty kona
Mi³oœæ wyœniona

S³odka jest mi³oœæ odurza i ³udzi
Gorzka i zimna gdy siê ze snu budzi

Mi³oœæ wyœniona
Zazdroœci kochanka i z têsknoty kona
Wywo³uje wojny z têsknoty kona
Mi³oœæ wyœniona

Kocham ciê po prostu
Kocham nieskoñczenie
Kocham ciê najpiêkniej
Bo przez zapatrzenie

Mi³oœæ wyœniona
Zazdroœci kochanka i z têsknoty kona
Wywo³uje wojny z têsknoty kona
Mi³oœæ wyœniona

Kocham ciê po prostu
Kocham nieskoñczenie
Kocham ciê najpiêkniej
Bo przez zapatrzenie


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia