Marlene Kuntz Giù giù giù Lyrics


Popularity : 0 users have visited this page.
Album: Track 5 on Catartica

sponsored links

Giu' giu' giu' giu' nel cuore del male
Giu' giu' giu' giu' c'e' un muro qui da macchiare
Si, sale la rabbia contro te
Giu' giu' giu' giu' mi pare un gioco speciale