M.Y.M.P. - Ginoo, Walay Sukod (Praise Song) Lyrics

Artist: M.Y.M.P. Lyrics
Popularity : 130 users have visited this page.
Album: Track 12 on Beyond Acoustic
Rate: Ginoo, Walay Sukod (Praise Song) gets avg. rating 5.6 out of 10 based on 7 ratings. Rate the song now!!!


Nag papasalamat kami
Sa kinabuhing gihatag kanamo
Sa kalipay nga among gibati
Sa among pag-ampo
Ginoo, dungga kami
Salamat, salamat sa ginoo
Walay sukod imong kayo (2x)
Walay pagmahay ginoo
Sa among pagsalig kanimo
Ang kalipay ug among kasakit
Gihalad kanimo
Ginoo, dawata kami


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia