Mimo wszystko Lyrics

o.n.a.


album: Track in album To naprawdę już koniec 1995 - 2003
release date: 2003-3-24
popularity : 7 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Hard Rock/Heavy Metal/Pop Rock
length: 4:03

Cover Art

o.n.a. To naprawdę już koniec 1995 - 2003 cover art
sponsored links


Samotnie s³ucham swoich wspomnieñ
O tym jak zawsze bardzo chcia³am sob¹ byæ
Nie wiem czy nisko ju¿ upad³am
Zagubi³am siê, nie mogê znaleŸæ dna
A póŸniej tylko Twoje oczy
Kocha³am patrzeæ jak p³on¹ w brudn¹ noc
Myœla³am, ¿e znajdziemy spokój
Nie by³o dane nam spokojnie spleœæ swych r¹k
I mimo to, ¿e nikt mnie nie rozumie
Oddycham szybko tak
Nie bojê siê, chyba wolê dalej
Czuæ to wszystko mocniej
Bêdê ¿y³a, chocia¿ mówi¹, ¿e jest Ÿle
Bêdê ¿y³a, chocia¿ nienawidz¹ mnie
Moj¹ udrêk¹ jest czekanie
Poobgryzane z nerwów, ucieka szybko czas
Myœlê, jakoœ chyba bêdzie
W koñcu potykam siê o Twój st³umiony krzyk
I mimo to, ¿e nikt mnie nie rozumie
Oddycham szybko tak
Nie bojê siê, chyba wolê dalej
Czuæ to wszystko mocniej
Bêdê ¿y³a, chocia¿ mówi¹, ze jest Ÿle
Bêdê ¿y³a sama ale ci¹gle ja
Bêdê ¿y³a, chocia¿ nienawidz¹ mnie
Bêdê ¿y³a, w³asnie tak najtrudniej jest


Track Listing


CD 1
 • 1 Rośnie we mnie gniew
 • 2 Kiedy powiem sobie dość
 • 3 Wszystko to co ja
 • 4 Vete Mejor Es Asi ("Drzwi")
 • 5 Nie to nie
 • 6 Mimo wszystko
 • 7 Koła czasu
 • 8 Znalazłam
 • 9 Krzyczę - jestem
 • 10 Najtrudniej
 • 11 Nie chcę dawać tego, co najlepsze
  CD 2
 • 1 Ciągle Ty
 • 2 Nienawidzę (Coptic Rain mix Laibach)
 • 3 Moja odpowiedź
 • 4 24 godziny po...
 • 5 Hystoryjka
 • 6 Mrok
 • 7 Jestem silna
 • 8 Tired
 • 9 Niekochana
 • 10 To naprawdę już koniec