Niekochana Lyrics

o.n.a.


album: Track 4 in album Mrok
release date: 2001-10-29
popularity : 1 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Hard Rock
length: 5:48

Cover Art

o.n.a. Mrok cover art
sponsored links


P³aczê do pustych œcian, co za wstyd...
By³am z kimœ jakiœ czas, niewa¿ne ju¿...
Czuje, ze wokó³ mnie nie kocha nikt.
Czujê, ¿e zawsze ju¿ bêdzie tak..
Tulê siê do Twych r¹k, nie czujê nic.
Bojê siê poczuæ coœ, to boli, wiem...
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
Nie mogê kochaæ, bo s³aba jestem wtedy.
Nie myœlê o sobie i zatracam siê.
Oddajœ wszystko, a nie mam nic.
Znowu nie kocha³ mnie ten obcy ktoœ.
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS...
MO¯E PUKASZ DO MYCH DRZWI...
POWIEDZ, CZEMU NIE S£YSZÊ NIC??
JESTEM SAMA, TAKI LOS
NIEKOCHANA, TAKI LOS!!!


Track Listing

  • 1 Suka
  • 2 Wszystko to co ja
  • 3 Zmęczona
  • 4 Niekochana
  • 5 Szpetot
  • 6 Łamanie kołem
  • 7 On tu jest
  • 8 Krzyk przed spaleniem
  • 9 Mrok