Odd Nordstoga Orda du gav meg Lyrics

Artist: Odd Nordstoga
Popularity : 10 users have visited this page.
Length: 2:39

sponsored linksOrda du gav meg var vinter og snø.
Sommar og blomar min vin og mitt brød.
Orda eg fekk vil alltid stå.
Dette er songen eg fester dei på.
Du stod ein dag på trappa og smilte til meg.
Mitt rom vart bustad for dine steg.
Slik fekk eg orda av rørsle og ro.
Orda er alt eg kan halde kring no.