Ofra Haza - Hai Lyrics

Artist: Ofra Haza Lyrics
Popularity : 125 users have visited this page.
Rate: Hai gets avg. rating 3.8 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

Shim'u 'ekhay, ani 'od khay, u-shtey 'enay 'od nisa'ot la-'or
Rabim khokay, 'akh gam prakhay, u-lefanay shanim rabot misfor
'Ani sho'el u-mitpalel - tov she-lo 'avda 'od ha-tikva
'Over mizmor mi-dor le-dor ke-ma'ayan me'az ve-'ad 'olam
'Ani sho'el u-mitpalel - tov she-lo 'avda 'od ha-tikva

Khay, khay, khay, ken, 'ani 'od khay
Ze ha-shir she-Saba shar 'etmol le-'Aba, ve-hayom 'ani
'Ani 'od khay, khay, khay, 'am Yisra'el khay
Ze ha-shir she-Saba shar 'etmol le-'Aba, ve-hayom 'ani

Homim yamay ve-lelotay, u-ve-shamay 'amud ha-'esh 'od kan
'Ashir bli day, 'efros yaday, le-yediday 'asher me-'ever yam
'Ani sho'el u-mitpalel - tov she-lo 'avda 'od ha-tikva

Khay, khay, khay, ken, 'ani 'od khay
Ze ha-shir she-Saba shar 'etmol le-'Aba, ve-hayom 'ani
'Ani 'od khay, khay, khay, 'am Yisra'el khay
Ze ha-shir she-Saba shar 'etmol le-'Aba, ve-hayom 'ani

Shim'u 'ekhay, 'ani 'od khay, u-shtey 'enay 'od nisa'ot la-'or
'Az kol 'ekhay u-khol 'orkhay u-le-vanay ha-meragshim lakhzor
'Ani sho'el u-mitpalel - tov she-lo 'avda 'od ha-tikva

Khay, khay, khay, ken, 'ani 'od khay
Ze ha-shir she-Saba shar 'etmol le-'Aba, ve-hayom 'ani
'Ani 'od khay, khay, khay, 'am Yisra'el khay
Ze ha-shir she-Saba shar 'etmol le-'Aba, ve-hayom 'ani

Khay, khay, khay, 'ani 'od khay, khay, khay


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia