Perkele - Stolt Lyrics

Artist: Perkele Lyrics
Popularity : 38 users have visited this page.
Album: Track 2 on Från flykt till kamp
Rate : Rate the song now!!!


Du måste bygga upp en säkerhet i din själ
Så du kan känna stolthet för den du faktiskt är
Låt ingen trampa på dig så kommer det gå dig väl
Så blir stoltheten den styrka som du sedan bär
Stolthet ger styrka
Den styrka jag bär
En stolthet för den
Jag faktiskt är
Din stolthet ger styrka jag bär en stolthet för den jag faktiskt är!
din stolthet skall du bära hela livet fram
Ingen skall ditt liv rasera det skall du se till
Låt din stolthet och din styrka bli deras egen skam
Dom som vill trampa på dig skall du trampa på tillbaks
Stolthet ger styrka jag bär en stolthet för den jag faktiskt är
Stolthet ger styrka jag bär en stolthet för den jag faktiskt är


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia