All Peter LeMarc Lyrics List

  • Bara dej
  • Det finns inga mirakel
  • Fyra steg i det blå
  • Sången dom spelar när filmen är slut