Oh, My Love Lyrics

S.E.S.


album: Track 15 in album S.E.S.
release date: 1997-11
popularity : 4 users have visited this page.

Cover Art


sponsored links
OH MY LOVE, OH MY LOVE, OH MY LOVE nege
I JUST WANNA BE THE ONE FOR YOU
OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

Noruru mananan ifuro nae modundoji tarujosso
Nesuchobe chokkin tarun irumudurudo kekkushi chiu utchi
Noruru mananan kusun ganbudo

Remonpi! hyan giro nae saran uru nuntugehan no
Kunyan nege irokke issoju myon
Tarun yoninduri puropuchi nanuruko ya

Saran irago maranedo nukkirusu isso
Neipusure noe ipusuri tarute
Noruru kidaridon shigando ueropu chinana
Choumubuto nan saran e pajon naba
Kudeuwa tanduri u... kudewa tanduri

OH MY LOVE, OH MY LOVE, OH MY LOVE nege
I JUST WANNA BE THE ONE FOR YOU
OH MY LOVE, OH MY LOVE nege

Noruru mannagi uie urin sumanun yonsuburu ekko
Sotun ipyorusoge nowa nan mannatchi kunaru ufubuto
Nanun tashi tuonango ya

Shigani furugo uri katun chibeso sanun naru
Nae kumuru irunun kunarukaji
Yon uoni negyote ne mamuru tonajima

Saran irago maranedo nukkirusu isso
Neipusure noe ipusuri tarute
Noruru kidaridon shigando ueropu chinana
Choumubuto nan saran e pajon naba
Kudeuwa tanduri u... kudewa tanduri

Track Listing


CD 1
  • 1 ('Cause) I'm Your Girl
  • 2 Oh, My Love
  • 3 Nonsense
  • 4 Dejavu (데자부)
  • 5 Good-Bye
  • 6 완전한 이유
  • 7 친구
  • 8 ROCK'n 나라
  • 9 오늘이 지나면
  • 10 그대의 향기