Girls' Generation - Beep Beep Lyrics

Artist: Girls' Generation Lyrics
Popularity : 124 users have visited this page.
Rate: Beep Beep gets avg. rating 6.8 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

[Tiffany] Hello?
Damn, pick up the phone, ya?
HELLO? Oh beoryappeop

[Sunny] Baby baby, doko de nani yoshi dero no,
[Seohyun] Tumegare Phone call
[Sunny] Anata noko keodode huru weru My love,
[Seohyun] Are you busy now?

[Yuri] Huzu teru message, mojimoto tedome,
Koji nade naino ([Taeyeon] Oh~)
[Hyoyeon] Koe a deki takude, kakete ni tadoke,
Izo kashi fude ([Taeyeon] Oh~)

[Taeyeon] Shinji sasete, kiss te kuchi ga, sage eta nai nara
[Tiffany] Medarou toida keten mani de Friend
Hmmm, I gotta call you right now!

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
[Yoona] Everytime, a iga beep beep beep beep
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
[Sooyoung] Everywhere, a iga beep beep beep beep
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep
[Tiffany] Sekai no, koibito tajino rain na ima
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep
[Jessica] Todokete, nemawa koino mabi kena

[Taeyeon] Anata nono maino ai shite Neary ride,
[Tiffany] To oroko shite Smile
[Taeyeon] Te unwa kana reba hore kane un nakacha,
[Tiffany] Toko Lack of time

[Sunny] Hanasu koto demo nai, hanashi asasete,
Sute kino Something ([Taeyeon] Oh~)
[Jessica] Yasashiku utsumo aizuchi itsumo,
Ring ring call me up ([Taeyeon] Oh~)

[Tiffany] Shiji sasete, watashima made dekinai kota wa
([Taeyeon] Dekinai no~)
[Seohyun] Watashi kainai, dokimo yamete, uwande nai chao kara

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
[Taeyeon] Everytime, a iga beep beep beep beep
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
[Jessica] Everywhere, a iga beep beep beep beep ([Tiffany] Oh yeah~)
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Tiffany] Ohh~)
[Yoona] Sekai no, koibito tajino rain na ima ([Taeyeon] Ohh yeah~)
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Ohh Baby freeze)
[Sooyoung] Todokete, tubaba koina Navigator

[Taeyeon] Yakimochi yakimochi saguri sarguri de,
Yukiyo na Heart
[Seohyun] Nanuni itsugama anata wa surui surui to,
Kawa shite shima
[Sunny] Call you~ uuu ([Tiffany] It’s you baby, you know that)
[Sunny] Call you~ uuu ([Tiffany] You know what I’m thinking about)
[Sunny] You~ uuu

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy
[Yoona] Everytime, a iga beep beep beep beep
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby
[Sooyoung] Everywhere, a iga beep beep beep beep
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Oh~)
[Tiffany] Sekai no, koibito tajino rain na ima ([Taeyeon] Nega one baby)
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Oh~)
[Jessica] Todokete, nemawa koino mabi kenaIf you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia