SNSD Gossip Girls Lyrics


Popularity : 8 users have visited this page.

sponsored links

gossip gossip~, gossip gossip~

baby karu nipa nishimo, kaderu ni apaegeo, kara furu ni furudaegimo
baby karu nipa nishimo, kaderu ni apaegeo, kara furu ni furudaegimo

Hey boy, taketto it’s you, you chew it date, lendate, gossip gossip girls
under skatte take a shogun, let out to get you, sholatte, gossip gossip girls

unmaei takinna, koiwa sagashite (baby karu nipa nishimo, kaderu ni apaegeo)
shine a kawashite, wanna oshikarage (flash)
tell me more, tell me tell me more

we are the gossip girls, g-g-g-gossip girls
nani yori sekima boyfriends, sekima eta and i’m doing my best
gossip girls, g-g-g-gossip girls
tokini ume uwarete, we’re looking forward all the time

gossip gossip~ (we are), gossip gossip~ (girls)
gossip gossip~ (we are), gossip gossip~ (girls)

you moe wish on a shooting star, tonate moii ate, chohatsu uno gossip gossip girls
Hey you, take a look at me more, take a deep sharpness, sominna gossip gossip girls

sabarida marude, show basuda mage (kada furu ni furu deshimo, para huru ni furu deshimo)
demo naze daka, koe mo nashasu (crush)
tell me why, tell me tell me why

we are the gossip girls, g-g-g-gossip girls
hondo misuri shigariado, hitari no ona konado
gossip girls, g-g-g-gossip girls
tokin nado shinkado, we’re looking forward all the time

gossip gossip~ (we are), gossip gossip~ (girls)
Oh~ girls~

(oh~ oh, oh~) we are the gossip girls, g-g-g-gossip girls
shiozo oto tokaushi, aishi aisa ka taminni
(oh~ oh, oh~) gossip girls, g-g-g-gossip girls
kokoro omoi ha warette, we’re looking forward all the time

(ah~) gossip girls, g-g-g-gossip girls
(ah~) gossip girls, g-g-g-gossip girls
we’re looking forward all the time

gossip gossip~ (we are), gossip gossip~ (girls)
gossip gossip~ (we are), gossip gossip~ (girls)