Sitti - Samba Song Lyrics

Artist: Sitti Lyrics
Popularity : 191 users have visited this page.
Album: Track 13 on Café Bossa
Rate: Samba Song gets avg. rating 5.5 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

Kung gusto kong kumanta
At gusto ko ring sumayaw
Ako’y sumisipol saka malalaman
Ako pala’y payasong walang kasayaw

Bakit tayo ganito
Mga puso nati’y mailap
Lumapit ka giliw at tayo’y mag-samba
Kahit minsan man lamang

Kay tamis ng musika
Hanggang sa pagsapit ng umaga
Basta’t ang samba’y sayaw
Tayo’y magsasama muli
Walang hahadlang
Wala ring pipigil maski sino man
Narito na ang awit
At narito na ang sayaw
Huwag mong biguin sinta
Hayaan malasin mo na tayo’y mag-samba
We’ll make such sweet music
Until the night is done
Just dance the samba with me
We’ll be together again
Say you love me and I’ll say I love you too
This is the time for that song
And this is the time for that dance
I don’t feel alone because I know that you’ll stay with me
To samba through life with me….(slowly fade)


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia