Sud Sound System - Amore e odiu Lyrics

Artist: Sud Sound System Lyrics
Popularity : 29 users have visited this page.
Album: Track 11 on Acqua pe sta terra
Rate: Amore E Odiu gets avg. rating 5.8 out of 10 based on 10 ratings. Rate the song now!!!

Amore e odiu nu ponnu essere amici sai ne moi e ne mai
Amore e odiu nu ponnu scire daccordu mai
RIT:Se spingi l'odiu tie la sai cussi nu costruisci mai
te cate tuttu quantu a nnanzi a l'ecchi toi
se spingi l'odiu tie la sai amore nu ne ricevi mai
e poi nu chiangere se quiddrhu ca i ulutu nu tieni moI
FED:Dare amore è chiù difficile ca odiare
percè culla capu ta sforzare sempre te capire
ci è diversu o ci diversu pensare
o ci lu diversu nu lu sape tollerare
l'àmore è meiu cu se tae senza cu sai
ci ete ca lu merita o ci lu po' ricevere
perche l'amore insieme a l'auri te face stare
mentre l'odiu a sulu te face vivere capiscime
la religione nu ha dividere ne moi e ne mai
ne la politica na mintere contro a nui
le ideologie estreme portanu sempre guai
la ragionevolezza è quiddrha ca ne salva sai
FAB:l'odiu nu ne tae futuru iddrhu ne lassa allu scuru
Iddrhu lu core te lea la precedenza ete soa
Cussì nu guardi mancu chiui
A facce la gente toa

Amore e odiu nu ponnu essere amici sai ne moi e ne mai
Amore e odiu nu ponnu scire daccordu mai

L'0diu inaridisce l'anima l'amore te la inche
Amare è nu piacere mentre odiare è deludente
Nu te rimane mai nienti te li fiacchi sentimenti
Nu suntu iddrhi ca ne fannu scire a nnanti
Meiu l'amore comu condizione mentale
Te face senza paura e te rende vitale
Intra lu mundu te oce iddrhu po salvare
Tutta la gente dallu dolore e dallu male
RIT:Se spingi l'odiu tie la sai cussi nu costruisci mai
te cate tuttu quantu a nnanzi a l'ecchi toi
se spingi l'odiu tie la sai amore nu ne ricevi mai
e poi nu chiangere se quiddrhu ca i ulutu
FED:Dare amore è chiù difficile ca odiare
percè culla capu ta sforzare sempre te capire
ci è diversu o ci diversu pensare
o ci lu diversu nu lu sape tollerare
l'àmore è meiu cu se tae senza cu sai
ci ete ca lu merita o ci lu po' ricevere
perche l'amore insieme a l'auri te face stare
mentre l'odiu a sulu te face vivere capiscime
la religione nu ha dividere ne moi e ne mai
ne la politica na mintere contro a nui
le ideologie estreme portanu sempre guai
la ragionevolezza è quiddrha ca ne salva sai


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia