Sud Sound System - Coscienza pe li vagnuni Lyrics

Artist: Sud Sound System Lyrics
Popularity : 32 users have visited this page.
Album: Track 8 on Reggae Party
Rate: Coscienza Pe Li Vagnuni gets avg. rating 4.3 out of 10 based on 3 ratings. Rate the song now!!!

Treble & Don Rico
Se coscienza alli vagnuni ene data de sicuru nun ci sbaianu la strada ma lu sistema osce e' tutta na mafia lu diu denaru cumanna ogna cosa capisci nciole l'equilibriu giustu in ogne cosa nun c'e' legge ca po bessere assoluta ma lu sistema osce e' tutta na mafia troppa e' la gente ca de capu e' futtuta
parlanu e dicenu ca olenu cangianu ma lu sitema poi tutti lu sfruttanu ca ete lu denaru quiddhru ca tutti olenu bueni li sordi ma coscienza nun ne donanu annu bessere gli uomini ca tocca cu la tenenu de tuttu responsabili perce' tuttu cumannanu ma troppi suntu quiddhri senza scrupoli intra nu munnu chinu de valori inutili Se coscienza alli vagnuni ene data de sicuru nun ci sbaianu la strada ma lu sistema osce e' tutta na mafia lu diu denaru cumanna ogna cosa strofa nciole l'equilibriu giustu in ogne cosa nun c'e' legge ca po bessere assoluta ma lu sistema osce e' tutta na mafia troppa e' la gente ca de capu e' futtuta

Poi ieni e dimme c'e' b'e' ca tocca crite lu vagnone te mienzu la strada pecce' quiddhru ca ite ete ca lu bene e lu male ca te potenu fare e' relativu allu potere ca tie pueti tenire ci s'a' corrottu nu ha mai pagatu e ci ha pagatu cu li sordi c'ha futtutu se n'a' bessutu ci era mafiusu ca ha spratu e puru ccisu osce te lu statu stae protettu e' mantenutu dinnila

Se coscienza alli vagnuni ene data de sicuru nun ci sbaianu la strada ma lu sistema osce e' tutta na mafia lu diu denaru cumanna ogna cosa nu c'e' cosa ca nun pueti fare puru ca e' proibita l'unicu limite ca tieni e' la coscienza della vita ca te face sentire quannu nun b'e' giusta quacche cosa ca te face capire quandu stai sulla giusta strada ogne vagnone tene besegnu te na guida ca nu lu critica ne lu limita ma lu aiuta ogne giurnu ogne momentu te la vita cussi cu se chiede lu pecce' te ogne cosa

Se coscienza alli vagnuni ene data de sicuru nun ci sbaianu la strada ma lu sistema osce e' tutta na mafia lu diu denaru cumanna ogna cosa capisci nciole l'equilibriu giustu in ogne cosa nun c'e' legge ca po bessere assoluta ma lu sistema osce e' tutta na mafia troppa e' la gente ca de capu e' futtuta


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia