Sud Sound System - Soul Train Lyrics

Artist: Sud Sound System Lyrics
Popularity : 38 users have visited this page.
Album: Track 4 on Comu na petra
Rate: Soul Train gets avg. rating 7.5 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

Papa Gianni & GgD
Ehi, a ddu sta bbai, su ddhru trenu nu 'nci a statu mai.
Pallidu politicu nu nci a statu mai in seconda classe sul treno che va da Lecce a Schauffausen chinu de gente si ma gente ca sta fugge lontano dalla loro terra d'origine amara e resa pesante come il piombo mandata allo sbaraglio lasciata affondare tradita depredata sbranata e violentata e me chiedi se cuss“ se po campa' ieu la sacciu pecce' lu portu lu paccu de cartune tenutu cu la corda comu quiddhru ca ui viditi purtare sulli binari delle stazioni de nu meridionale quista e' la soluzione gente costretta all'emigrazione e le promesse mai mantenute fatte de parole parole e sulamente pare poi andare via tornare e andare via quandu lu mundu nia destinati a quai cu murimu a ddhru imu nati ma de ddhru poi ni 'ndannu scacciati se quistu e' giustu o nu bbe' giustu iddhri li "signori" se 'nde futtenu quiddhri l'ignoranza se la sfruttanu

Perche' a quai du nui tutti quanti anu prtire la fatia nu 'ncete li piccinni anu mangiare la valigia de cartune stae pronta mintici lu mieru l'oliu lu casu recotta ca lu patrunu subbra te sta spetta stae subbra cu la fatia pronta quiddhru ca nu bole face la gente colta ma tie hai besegnu e ha ingoiare stu boccone amaru li piccinni anu mangiare partono i treni carichi da Lecce nella valigia lacrime e amarezze.

Ehi, a ddu sta bbai, su ddhru trenu nu 'nci a statu mai.

Nella realta' che vorresti finisse per lasciarla alle spalle il destino ha l'ultima sorpresa da farti la sacra corona sui binari la bomba e' venuta a darti e politici disonesti senza scrupoli e faccia arraffano ingordi ma mai binchiati de sordi ammenu cu bu vannu torti avete distrutto generazioni con ogni mezzo siete criminali teste di cazzo ca se campanu sullu sangu della povera gente quista e' realta' mutu semplicemente

E rri intra na citta' ca nu sai a ddhru ha scire addhru la gente camina a tutte le ure te pienzi c'ha risoltu ca la vita ha migliorare ma tieni auri problemite affrontare la gente ca nu te parla e te disprezza te trattanu peciu peciu te na pezza cuss“ 'ncigna n'idea intra lu core la terra de lu sule la terra de l'amore Partono i treni carichi da Lecce nella valigia lacrime e amarezze tie nu ci hai statu mai subbra ddhru trenu


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia