T.Love - (Wolny jak) Taczanka na stepie Lyrics

Artist: T.Love Lyrics
Popularity : 38 users have visited this page.
Rate : Rate the song now!!!

Wracamy do swych wiosek ze zwycięskiego boju
Wracamy do swych wiosek w nasze dni pokoju
Na dalekich frontach podpisują rozejm
Na dalekich frontach zatwierdzają zgodę

Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem
Starszyzna wioski zajmie się pogrzebem

Jestem wolny jak taczanka na stepie

Strzelamy w nasze niebo i podrzucamy czapki
Na stepach nasze żony. I nasze stare matki
W chałupach są kartofle, w chałupach z naszego drzewa
My podrzucamy czapki, strzelamy w nasze niebo

Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem
Starszyzna wioski zajmie się pogrzebem

Jestem wolny jak taczanka na stepie

Ja wojak, ja mołojec - Ja bohaterem boju
Ja w pieœniach, na plakatach - historii swego kraju
Ja wojak, ja mołojec - ja z dziećmi na portretach
Ja wojak, ja mołojec - ja w filmach, ja w gazetach

Jestem wolny jak taczanka na stepie


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia