(Wolny jak) Taczanka na stepie Lyrics

T.Love


popularity : 14 users have visited this page.
length: 3:18

Wracamy do swych wiosek ze zwycięskiego boju
Wracamy do swych wiosek w nasze dni pokoju
Na dalekich frontach podpisują rozejm
Na dalekich frontach zatwierdzają zgodę

Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem
Starszyzna wioski zajmie się pogrzebem

Jestem wolny jak taczanka na stepie

Strzelamy w nasze niebo i podrzucamy czapki
Na stepach nasze żony. I nasze stare matki
W chałupach są kartofle, w chałupach z naszego drzewa
My podrzucamy czapki, strzelamy w nasze niebo

Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem
Starszyzna wioski zajmie się pogrzebem

Jestem wolny jak taczanka na stepie

Ja wojak, ja mołojec - Ja bohaterem boju
Ja w pieœniach, na plakatach - historii swego kraju
Ja wojak, ja mołojec - ja z dziećmi na portretach
Ja wojak, ja mołojec - ja w filmach, ja w gazetach

Jestem wolny jak taczanka na stepie

sponsored links