Ur askan ett rike Lyrics

Thyrfing


publisher: ©Sony/ATV Music Publishing LLC
writers: Carole King, Gerry Goffin
album: Track 4 in album Thyrfing
release date: 1998-3
popularity : 4 users have visited this page.
genres: Rock
styles: Black Metal/Viking Metal
length: 3:05
composer: Patrik Lindgren, Peter Löf
lyricist: Joakim Kristensson

Cover Art

Thyrfing Thyrfing cover art
sponsored links

Heligt blod flot igenom hennes hud och slackte hennes torst

Norden hon ligger, forkastad och fornekad i var kristna nutid

En ny tid stundade och forslavad hon blev
Strypt av den svage med sitt kors

Ur askan av vart hednaland, vi reser oss och igen:
Hans tro mot svardets makt

Ur askan ett rike

Tig och lyd du kristne fan
Ned pa kna och be
Oden lange i vrede statt
Men nu skall ornar fa mat

Den kristnes tro ar nu ett minne blott
Och ornar sin foda fatt
Lammet har svultit och finns ej mer
En framtid i det forgangna vi nu ser
I segertag vi vandrar med Oden forst
Hon har aterfatt sin torst
Track Listing


CD 1
  • 1 Raven Eyes
  • 2 Vargavinter
  • 3 Set Sail to Plunder
  • 4 Ur askan ett rike
  • 5 Celebration of Our Victory
  • 6 A Burning Arrow
  • 7 En döende mans förbannelse
  • 8 Hednaland
  • 9 Wotan's Fire
  • 10 Going Berserk