Thyrfing - Ur askan ett rike Lyrics

Artist: Thyrfing Lyrics
Popularity : 24 users have visited this page.
Rate: Ur askan Ett Rike gets avg. rating 3 out of 10 based on 2 ratings. Rate the song now!!!

Heligt blod flot igenom hennes hud och slackte hennes torst

Norden hon ligger, forkastad och fornekad i var kristna nutid

En ny tid stundade och forslavad hon blev
Strypt av den svage med sitt kors

Ur askan av vart hednaland, vi reser oss och igen:
Hans tro mot svardets makt

Ur askan ett rike

Tig och lyd du kristne fan
Ned pa kna och be
Oden lange i vrede statt
Men nu skall ornar fa mat

Den kristnes tro ar nu ett minne blott
Och ornar sin foda fatt
Lammet har svultit och finns ej mer
En framtid i det forgangna vi nu ser
I segertag vi vandrar med Oden forst
Hon har aterfatt sin torst
If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia