Ultima Thule - Drakskepp Lyrics

Artist: Ultima Thule Lyrics
Popularity : 51 users have visited this page.
Album: Track 10 on För fäderneslandet
Rate: Drakskepp gets avg. rating 5.3 out of 10 based on 6 ratings. Rate the song now!!!

över stora svarta vatten, i mörker stryker fram
segel sträckt av nordan, att bryta vågens kam
i nattens kalla mörker, vid köldig ärrad kind
här slickas vita skummet av månglans och vind

snabb som en tanke, vaksam på vakt
jagade drake över hav i natt
se drakskepp över öde hav

jag är till att härska, tygla hav och storm
jag är till att bygga, bekräfta skepp och form
ständigt skall jag söka, vart haven tagit slut
finna nya vägar, rista runor med mitt spjut

snabb som en tanke, vaksam på vakt
jagade drake över hav i natt
se drakskepp över öde hav

om dagen leder solen, om natten stjärnas glans
led längre ut i okänd, jag fruktar ingenstans
det minnes av min hand, tidens tand må tära
det minnes av min bragd, evigt mån i ära

snabb som en tanke, vaksam på vakt
jagade drake över hav i natt
se drakskepp över öde hav


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia